"immemorial time" — Słownik kolokacji angielskich

immemorial time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odwieczny czas
  1. immemorial przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We don't want the budget to be balanced in the same way for time immemorial."

    Podobne kolokacje: