"immediately focus" — Słownik kolokacji angielskich

immediately focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast nacisk
  1. focus czasownik + immediately przysłówek
    Luźna kolokacja

    What's up on-screen in the conference room, however, immediately focuses the mind.

powered by  eTutor logo