"immediate saving" — Słownik kolokacji angielskich

immediate saving kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa oszczędność
  1. immediate przymiotnik + saving rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That resulted in immediate savings, but will add $2.5 billion to the overall cost, the Pentagon figures showed.

powered by  eTutor logo