"immediate return" — Słownik kolokacji angielskich

immediate return kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy powrót
  1. immediate przymiotnik + return rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I advise against an immediate return, as you intended.