"immediate period" — Słownik kolokacji angielskich

immediate period kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy okres
  1. immediate przymiotnik + period rzeczownik
    Silna kolokacja

    I know there is bound to be some hardship in the immediate period.