"immediate moment" — Słownik kolokacji angielskich

immediate moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy moment
  1. immediate przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Phyllis remained by the window, afraid of the immediate moment.