"immediate introduction" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowe wprowadzenie
  1. immediate przymiotnik + introduction rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a result, Mec Vannin believes the immediate introduction of immigration controls to be a priority.

powered by  eTutor logo