"immediate implication" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa konsekwencja
  1. immediate przymiotnik + implication rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you look beyond the immediate financial implications, there's a real identity issue here.

powered by  eTutor logo