"immediate departure" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy odjazd
  1. immediate przymiotnik + departure rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He turned to watch 'his' aircraft prepare for an immediate departure.