"image flashing" — Słownik kolokacji angielskich

image flashing kolokacja
Popularniejsza odmiana: image flashes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): blacharka dachowa obrazu
  1. image rzeczownik + flash czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I sat down in the chair across from her and an image flashed into my mind.

    Podobne kolokacje: