"image featuring" — Słownik kolokacji angielskich

image featuring kolokacja
Popularniejsza odmiana: image features
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieszczanie obrazu
  1. image rzeczownik + feature czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This last image features a man and a dog dropping from a high bridge into a river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo