"image features" — Słownik kolokacji angielskich

image features kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cechy obrazu
  1. image rzeczownik + feature czasownik
    Luźna kolokacja

    This last image features a man and a dog dropping from a high bridge into a river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo