"illegally released" — Słownik kolokacji angielskich

illegally released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nielegalnie zwolnić
  1. release czasownik + illegally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Companies look through e-mail for leaked trade secrets, improperly disclosed financial information or illegally released health records.

powered by  eTutor logo