"identify in a way" — Słownik kolokacji angielskich

identify in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zidentyfikuj w pewnym sensie
  1. identify czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The service domain is identified in a similar way as the target domain.

    Podobne kolokacje:

podobne do "identify in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "identify in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne