"ideal word" — Słownik kolokacji angielskich

ideal word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idealne słowo
  1. ideal przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In an ideal word, Brazilian, Argentine and Libertadores tournments should be marketed by powerful professional club leagues, as a business product in the EPL mold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo