ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hurried away" — Słownik kolokacji angielskich

hurried away kolokacja
Popularniejsza odmiana: hurry away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odejść pośpiesznie
  1. hurry czasownik + away przysłówek
    Luźna kolokacja

    The woman said she had never heard of such a person, and hurried away.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo