"better hurry" — Słownik kolokacji angielskich

better hurry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy pośpiech
  1. hurry czasownik + better przysłówek
    Silna kolokacja

    But you'd better hurry if you want to be in on the kill.

    Podobne kolokacje: