"huge eye" — Słownik kolokacji angielskich

huge eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymie oko
  1. huge przymiotnik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She, too, could see pretty well in the dark because of her huge eyes.

    Podobne kolokacje: