"hot liquid" — Słownik kolokacji angielskich

hot liquid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gorący płyn
  1. hot przymiotnik + liquid rzeczownik
    Silna kolokacja

    The hot and muddy liquid went by the name of coffee.

    Podobne kolokacje: