"flammable liquid" — Słownik kolokacji angielskich

flammable liquid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): palny płyn
  1. flammable przymiotnik + liquid rzeczownik
    Silna kolokacja

    Do not use flammable liquids as a few demonstrations call for.

    Podobne kolokacje: