"clear liquid" — Słownik kolokacji angielskich

clear liquid kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klarowny płyn
  1. clear przymiotnik + liquid rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each had been filled with a shot of clear liquid.

    Podobne kolokacje: