"hostile entity" — Słownik kolokacji angielskich

hostile entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrogo nastawiony podmiot
  1. hostile przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though the hostile entity is gone, the ship is deep within the nebula without a safe means to escape.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo