BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"hostage is released" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakładnik jest uwolniony
  1. release czasownik + hostage rzeczownik
    Silna kolokacja

    The hostages will be released all right, but on our terms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo