"free the hostages" — Słownik kolokacji angielskich

free the hostages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolny zakładnicy
  1. free czasownik + hostage rzeczownik
    Silna kolokacja

    All three teams needed to be present to free the hostages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo