"horror book" — Słownik kolokacji angielskich

horror book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka groza
  1. horror rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The place gave him the willies and reminded him of all the horror comic books he'd read as a child.

    Podobne kolokacje: