"hopeful word" — Słownik kolokacji angielskich

hopeful word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budzące nadzieję słowo
  1. hopeful przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is hardly surprising that many of their sentences end with the wan, hopeful words, "You know?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo