"honest answer" — Słownik kolokacji angielskich

honest answer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczciwa odpowiedź
  1. honest przymiotnik + answer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He thought about giving her an honest answer, but couldn't make himself do it.

powered by  eTutor logo