"honest man" — Słownik kolokacji angielskich

honest man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczciwy człowiek
  1. honest przymiotnik + man rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They are honest men who believe in law and order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo