"honest account" — Słownik kolokacji angielskich

honest account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzetelne konto
  1. honest przymiotnik + account rzeczownik
    Luźna kolokacja

    First, she owes him an honest account of her situation so he can plan accordingly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo