"hired permanently" — Słownik kolokacji angielskich

hired permanently kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty na stałe
  1. hire czasownik + permanently przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Of these, 767 were still working three months after they were hired permanently.

powered by  eTutor logo