"high pay" — Słownik kolokacji angielskich

high pay kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoka płaca
  1. high przymiotnik + pay rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And thanks to one firm, the new lawyers can expect higher pay than in the past.

    Podobne kolokacje: