"hidden word" — Słownik kolokacji angielskich

hidden word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ukryte słowo
  1. hidden przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All you have to do is study the grid below and find the hidden words.

    Podobne kolokacje: