"hereditary post" — Słownik kolokacji angielskich

hereditary post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziedziczna poczta
  1. hereditary przymiotnik + post rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    History records his great-great-great-grandfather holding a hereditary post as a court scholar, as did his son and other descendants.

    Podobne kolokacje: