"helpful book" — Słownik kolokacji angielskich

helpful book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydatna książka
  1. helpful przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The result is one of the most helpful books on computing I've seen.

    Podobne kolokacje: