"hear in a way" — Słownik kolokacji angielskich

hear in a way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słysz w pewnym sensie
  1. hear czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I don't want to hear it in a disjointed way.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear in a way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hear in a way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne