"headed by an official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): być na czele przez urzędnika
  1. official rzeczownik + head czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Each inminban is headed by an official, usually a middle-aged woman, known as inminbanjang (people's unit head).

powered by  eTutor logo