"haul tons" — Słownik kolokacji angielskich

haul tons kolokacja
Popularniejsza odmiana: haul several tons
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tony łupu
  1. haul czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No. 3717 hauled the load of some 240, tons with ease.

    Podobne kolokacje: