"haul supplies" — Słownik kolokacji angielskich

haul supplies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaopatrzenie łupu
  1. haul czasownik + supply rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At first, the line was used during the Civil War hauling supplies, and troops.

    Podobne kolokacje: