"haul materials" — Słownik kolokacji angielskich

haul materials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): materiały łupu
  1. haul czasownik + material rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And because these cars may remain in service for up to 50 years, some older ones could still be hauling hazardous materials until 2039.

    Podobne kolokacje: