"hardly larger" — Słownik kolokacji angielskich

hardly larger kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ledwie większy
  1. hardly przysłówek + large przymiotnik
    Luźna kolokacja

    The tiny fish, among the most exotic and coveted in the world, are hardly larger than a thumb.

powered by  eTutor logo