BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greet one's guests" — Słownik kolokacji angielskich

greet one's guests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): witać się czyjś goście
  1. greet czasownik + guest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have to make sure that there's always someone waiting to greet guests.

powered by  eTutor logo