BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greet friends" — Słownik kolokacji angielskich

greet friends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywitaj się z przyjaciółmi
  1. greet czasownik + friend rzeczownik
    Silna kolokacja

    The real reason they were there, of course, was to greet their old friend, the new president.

powered by  eTutor logo