BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greet visitors" — Słownik kolokacji angielskich

greet visitors kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywitaj się z gośćmi
  1. greet czasownik + visitor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he was called away to greet visitors who had arrived at the front door.

powered by  eTutor logo