BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greet by" — Słownik kolokacji angielskich

greet by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): witać się przez
  1. greet czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Along the way, he greeted each officer by name, making him or her feel welcome.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo