BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greeted with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "greeted with" po angielsku

"greeted with" — Słownik kolokacji angielskich

greeted with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywitany
  1. greet czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    At first, they were greeted with a decided lack of interest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo