BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"greet at" — Słownik kolokacji angielskich

greet at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): witać się przy
  1. greet czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Someone had greeted him at the door when he went home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo