"great shark" — Słownik kolokacji angielskich

great shark kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki rekin
  1. great przymiotnik + shark rzeczownik
    Silna kolokacja

    I have heard stories of two great white sharks caught since that film came out.

    Podobne kolokacje:

podobne do "great shark" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "great shark" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik