"great feeling" — Słownik kolokacji angielskich

great feeling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielkie uczucie
  1. great przymiotnik + feeling rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "It was a great feeling having all those people behind you."

    Podobne kolokacje: