"great exception" — Słownik kolokacji angielskich

great exception kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki wyjątek
  1. great przymiotnik + exception rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the trade center attack, the great exception for so many areas of life, may make things different here, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo