"great entity" — Słownik kolokacji angielskich

great entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielki podmiot
  1. great przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She thinks of herself as a greater entity than anybody else does, including art historians.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo